Wiki Dig Delight Direct Drive DJ Vietnam
Advertisement
Chào mừng!

Lightning groove!! -1st Half-

Hãy xem sự kiện hiện tại tại server Quốc tế!

Chi tiết >

D4 FES. Remix -Floor Integrate-

Hãy xem sự kiện hiện tại tại server Nhật Bản!

Chi tiết >

Shin Rai

Đĩa đơn đầu tiên của RONDO "Shin Rai" đã phát hành! Bạn đã nghe chưa?

Chi tiết >

Lyrical Anthology

Sẵn sàng cho đĩa đơn đầu tiên của Lyrical Lily "Lyrical Anthology", phát hành vào 29/6/2022!

Chi tiết >

Wiki này là một từ điển về dự án đa phương tiện tạo bởi Bushiroad Media, Dig Delight Direct Drive (viết tắt D4DJ). Wiki nhắm tới cập nhật mọi khía cạnh của seri từ game, anime, manga, và các phương tiện khác. Hãy xem chính sách để đóng góp.

Wiki này có thể chứa spoiler liên quan đến franchise. Hãy cẩn thận!

Chúng tôi hướng tới trở thành nguồn thông tin giá trị cho cả người trong và ngoài cộng đồng D4DJ, và chúng tôi mong bạn thấy wiki có ích.

Xin hãy dùng Chế độ tối nếu bạn dùng wiki với giao diện FandomDesktop.

Sự kiện
Bắt đầu Kết thúc Tên
Sự kiện đang diễn ra
24:00 19/6/2022 20:59 23/6/2022 Available in Japanese Server My Precious Friend
2:00 18/6/2022 7:59 22/6/2022 Available in International Server Our Words Are Guiding Signs
2:00 24/6/2022 7:59 29/6/2022 Available in International Server Lightning groove!! (Part 1)
2:00 1/7/2022 7:59 6/7/2022 Available in International Server Lightning groove!! (Part 2)
15:00 15/6/2022 20:59 20/6/2022 Sun, Fun, Moon & Steam!
Campaign đặc biệt
8:00 13/6/2022 7:59 19/6/2022 Available in International Server Connect Our Hearts Together! Blessed Bridal Live
Thử thách nhiệm vụ đặc biệt

Thử thách nhiệm vụ đặc biệt ngoài sự kiện
Tour
12:00 28/6/2021 Vô thời hạn Available in Japanese Server Groovy Mix Tour
60 màn
18:00 26/5/2022 23:59 6/7/2022 Available in Japanese Server CHUNITHM Tour
Tour hợp tác series GekiChuMai
18:00 12/6/2022 23:59 22/6/2022 Available in Japanese Server From ARGONAVIS Tour Part 2
Tour hợp tác From ARGONAVIS
2:00 7/9/2021 Vô thời hạn Available in International Server Groovy Mix Tour
30 màn
Thử thách Floor
8:00 2/12/2021 Vô thời hạn Available in International Server HapiAra Floor
8:00 2/12/2021 Vô thời hạn Available in International Server Peaky P-key Floor
8:00 2/12/2021 Vô thời hạn Available in International Server Photon Maiden Floor
8:00 2/12/2021 Vô thời hạn Available in International Server Merm4id Floor
8:00 2/12/2021 Vô thời hạn Available in International Server RONDO Floor
8:00 2/12/2021 Vô thời hạn Available in International Server Lyrical Lily Floor
Bài hát giới hạn
18:00 23/6/2021 17:59 23/6/2022 Available in Japanese Server Paradise Lost
24:00 13/10/2021 23:59 12/10/2022 Available in Japanese Server Chiisana Kiseki
Available in Japanese Server - Server Nhật (JST) / Available in International Server - Server Quốc tế (UTC) / - Server Đài Loan (TPE)
Về các sự kiện trước, xin hãy xem trang danh sách sự kiện.
Nhân vật

Affiliates

BanG Dream! Vietnam Wiki

Nếu bạn muốn cộng tác với D4DJ Wiki, liên hệ chúng tôi.

Game Download
Google Play Badge.svg
App Store Badge.svg
Sinh nhật

Twitter
Facebook
Discord

If you see this, your JavaScript might be disabled or DiscordIntegrator plugin isn't working. If the latter, please contact a wiki administrator.

Advertisement